Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
 
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
TARİHÇEMİZ
 •      Alaca  Ticaret ve Sanayi Odası; 1976 yılında Çorum Caddesi No:12 adresinde  kurulmuş olup daha sonra faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmek için  mülkiyeti kendisine ait olan bugün ki binasına  1995 yılında taşınmıştır.  1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik Kanunu ile Ticaret ve Sanayi Odaları kamu kurumu niteliğine kavuşmuş ve disipline edilerek, daha iyi hizmet vermeleri için yönlendirilmişlerdir.
       Yapmış olduğu etkinlikler ile ilçe ekonomisinde önemli rol oynamakta olan odamız 'da 7  Meslek Grubu bulunmaktadır. Odamız ; 7 Meslek Gurubunda 35 kişilik Meslek Komite üyesi, 14 kişilik Meclis Üyesi 5 kişilik Yönetim Kurulu Üyesi 6 kişilik Disiplin Kurulundan oluşmaktadır.
       Ticaret ve Sanayi Odamız Alaca  çevresindeki ticari ve sınai faaliyetlerin gelişmesine yardımcı olmanın yanında; Kapasite raporları, ATR ve Menşei Belgeleri, Üye Sicil ve Faaliyet Belgeleri, İthalat ve İhracata Yönelik Ekspertiz Rapor Tanzimleri yanında Ticaret Sicil İşlemlerini de Oda bünyesinde yürütmektedir.
       Ayrıca odamız: 5174 sayılı kanun ile;  Mesleki ahlâkı ve dayanışmayı korumak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun surette gelişmesine çalışmak, ticaret ve sanayii ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve bilhassa ticaret ve sanayi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiyacı olabilecek her çeşit bilgiyi müracaatları halinde kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve mümkün olan vasıtalarla yaymak, üyelerinin ihtiyaçları olan belgeleri tanzim ve tasdik etmek, sair mevzuatın verdiği görevlerle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak, meslek faaliyetlerine ait mevzular hakkında bakanlıklara, illere ve belediyelere
  tekliflerde ve dileklerde bulunmak, bölgeleri içindeki ticari teamülleri tespit edip örf ve adet haline getirmek, ticaret ve sanayi erbabınca riayet edilmesi mecburi kararlar almak.
  Odalar bunlardan başka mahalli veya bölge sergileri, fuarlar, panayırlar, umumi mağazalar, depolar ve mevzuları dahilinde kulüpler, müzeler ve kütüphaneler açabilirler. Yetkili bakanlıkça tayin edilen sahalarda, sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri kurabilirler ve yönetebilirler.


İLETİŞİM
Ayhan Mh. Ankara Caddesi No:3 Kat:2 19600 Alaca/ÇORUM
Tel: 0 (364) 411 50 42 / Fax: 0 (364) 411 64 86
e-mail: alacatso@hotmail.com - alacatso@tobb.org.tr
 • 2 Online Ziyaretci
 • Dün: 115
 • Bugün: 81
 • Toplam: 161547


Bu Web Sitesi ve Tüm sayfaları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü görüntü, yazı içeren bilgi, belge ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sinai mülkiyet hakları Alaca Ticaret ve Sanayi Odası'na aittir. Bu Web Sitesinin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

2016 © Alaca Ticaret ve Sanayi Odası . Tüm Hakları Saklıdır.