Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
POLİTİKALARIMIZ
KALİTE POLİTİKAMIZ
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimize yerel, ulusal ve uluslararası alanda hizmet sunarken;
Üyelerimizin beklentilerini ve gereksinimlerini yasalar doğrultusunda karşılamak,
Katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek takım çalışması ve ekip ruhunu teşvik etmek,
Hızlı, etkin, güler yüzlü hizmet anlayışı ve personel eğitimi ile üye memnuniyetini sağlamak,
Yatırım ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmak, Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek,
İlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam seviyesini yükseltmek,
İlimiz ve bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamak,
Kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek,Kalite politikamızdır.
MALİ POLİTİKAMIZ
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası mali politikasının temel amacı 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkartılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen: “Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir” hükmünü yerine getirmektir.
Alaca Ticaret ve Sanayi Odasının muhasebe işlemleri aşağıdaki temel ilke ve esaslara göre yönetilir.
5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygunluk,
Şeffaflık ve Tekdüzenin sağlanması,
Hesap verilebilirlik ve Tarafsızlık ve belgelendirme,
Dönemsellik ve para ile ölçülme,
Önemlilik ve tutarlılık,
İhtiyatlılık ve Uluslararası mali standartlara uygunluk,
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası dengeli büyüme, yıllık tahmini bütçe hedeflerine ve stratejik planda belirtilen yatırım hedeflerine ilerlerken yasal mevzuat ve temel ilkelerin yanında; gelirini sürekli artıran, kurumsal performansını devamlı yükselten, kurum ve üyelerinin mali menfaatlerini gözeten, bir yapıda çalışmalarını sürdürmektedir.
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Şeffaf ve Yeniliklere açık bir yönetim anlayışına sahip, sürekli gelişmeyi ve müşteri memnuniyetini ilke edinen Alaca Ticaret ve Sanayi Odası,
İşe alım ve terfi süreçlerinde seçici olmayı,
Çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı vermeyi,
Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı,
Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamayı,
Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirip teşvik etmeyi,
Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,
İnsan Kaynakları Politikası olarak benimsemiştir.
HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ
Gelişen ve değişen şartlara uyumlu hizmet anlayışıyla, açık, şeffaf, dürüst, anlaşılabilir, uzlaşmacı ve birleştirici yaklaşımla, üyelerinin ve bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak temel amacı doğrultusunda; Oda’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projeler ile tüm faaliyetlerini, teknolojinin sağladığı tüm imkanlar ile elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar olmak üzere tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır. Oda, bu politika doğrultusunda, başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken;
(SMS) Kısa mesaj
Elektronik posta
Telefon
Faks
Web sayfası
Sosyal Medya
Yıllık Faaliyet Raporu
Tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen basın açıklamalarını kullanmaktadır.
BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası; teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen Dünya teknolojilerine göre geliştirmek amacıyla sürekli değişim ve yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktır.
Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz; hızlı, etkili, kolay uygulanabilir teknolojik sistemler ile hizmetler üretmektir.
Odamızın ihtiyacı olan her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve üyelerimizin hizmetine sunmak suretiyle gereksiz iş yükünü azaltmak, işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır.
ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ
Alaca TSO Üyelerinin, odamızın varlık sebebi olduğu bilinciyle hareket etmekte ve üye ilişkilerini yönetmeyi bu temel prensip üzerine yerleştirmektedir.
Bu bilinçle;
Oda üyeleri doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri bilgilere her an ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız sizlere açıktır.
Odamız üye bilgilerinin korunması, ürettiği bilgilerinin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir.
Üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları oda tarafından ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir.
Oda üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir.
Oda Organ üyeleri ve personelin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve Kalite Yönetim Sisteminde tanımlanan görevlerinin farkında olarak hareket etmektedir.
Üyelerinden, organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen Odaya ve bölgemize ait sorunları çözerken; çözüm odaklı, hızlı, üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar.
Oda’nın kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle kişisel veriler her zaman gizli tutulmaktadır.
Oda üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini, mali bilgileri, istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde tutar.
Oda idari kadrodaki yöneticiler ile çalışan personel iş ahlakına uygun, dürüst ve etik kurullar çerçevesinde çalışır
Oda teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak, çalışanları ve üyelerini devamlı eğitim vererek adaptasyon çalışmaları yapar.

İLETİŞİM
Ayhan Mh. Ankara Caddesi No:3 Kat:2 19600 Alaca/ÇORUM
Tel: 0 (364) 411 50 42 / Fax: 0 (364) 411 64 86
e-mail: alacatso@hotmail.com - alacatso@tobb.org.tr
  • 3 Online Ziyaretci
  • Dün: 53
  • Bugün: 35
  • Toplam: 61823

hile muzik dinleyelim

Bu Web Sitesi ve Tüm sayfaları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü görüntü, yazı içeren bilgi, belge ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sinai mülkiyet hakları Alaca Ticaret ve Sanayi Odası'na aittir. Bu Web Sitesinin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

2016 © Alaca Ticaret ve Sanayi Odası . Tüm Hakları Saklıdır.


KAPAT