Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
 
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
KAPASİTE RAPORLARI
Kapasite Raporu İçin Gerekli Olan Belgeler ;
Eksiksiz Doldurulmuş Kapasite İstek Formu (1 Adet) (indir)
Firma mal sahibi ise işyerinin tapusu(değilse kira kontratı)
İşyerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigortalı işçi çalıştırdığına dair bildirgeler, işyeri SSK numarası
Ticaret sicil gazetesi
Blanço
Makine ve tesisatın ilgili firmanın defter kayıtlarından veya faturalarından firmanın mülkiyetinde olup olmadığı tespit edilir. Kayıtlarda olmayan makine ve tesisat dikkate alınmaz.(makine ve tesisatın faturaları)( İş yerinde bulunan makinelerin firma demirbaş kayıtlarında olduğunu gösteren yazı (Mali müşavir onaylı)
Kiralık olan bina,işyeri ve makine ve tesislerle ilgili noter tasdikli kira sözleşmeleri
İmzaya yetkili kişilerin imza sirküleri
Üretimle ilgili yasal olarak alınması gereken belgeler(maden ruhsatı,patlayıcı sarf defteri kayıtları,atık atılmasındaki izinler,lisanslar,gayri sıhhi müessese ruhsatları,üretim izinleri,işyeri açma ruhsatları)
Elektrik abone numaraları
Vergi Levhası
Kapasite Raporu Dilekçesi (indir)

İLETİŞİM
Ayhan Mh. Ankara Caddesi No:3 Kat:2 19600 Alaca/ÇORUM
Tel: 0 (364) 411 50 42 / Fax: 0 (364) 411 64 86
e-mail: alacatso@hotmail.com - alacatso@tobb.org.tr

Bu Web Sitesi ve Tüm sayfaları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü görüntü, yazı içeren bilgi, belge ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sinai mülkiyet hakları Alaca Ticaret ve Sanayi Odası'na aittir. Bu Web Sitesinin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

2016 © Alaca Ticaret ve Sanayi Odası . Tüm Hakları Saklıdır.