Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
 
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
Alaca Ticaret ve Sanayi Odası
YERLİ MALI BELGESİ
Başvuru İçin Gerekli Belgeler;
Üreticiler, Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek-1) (indir) ve ekindeki belgelerle birlikte oda/borsaya başvururlar.
Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,
Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname (indir),
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek-3) (indir) ve hesaplamada baz alınan belgeler,
Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,
Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).
Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır ;
Sanayi Sicil Belgesi sureti
Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti
Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)
Müstahsil makbuzu veya fatura sureti
Maden Ruhsatı sureti
Diğer bilgi ve belgeler (kullanılan girdilerin menşei ve benzeri)

İLETİŞİM
Ayhan Mh. Ankara Caddesi No:3 Kat:2 19600 Alaca/ÇORUM
Tel: 0 (364) 411 50 42 / Fax: 0 (364) 411 64 86
e-mail: alacatso@hotmail.com - alacatso@tobb.org.tr

Bu Web Sitesi ve Tüm sayfaları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü görüntü, yazı içeren bilgi, belge ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sinai mülkiyet hakları Alaca Ticaret ve Sanayi Odası'na aittir. Bu Web Sitesinin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

2016 © Alaca Ticaret ve Sanayi Odası . Tüm Hakları Saklıdır.